Registrering & Resultater

Første gang du har besteget et bjerg og ønsker at blive oprettet i systemet skal du klikke på "gå til registrering" i højresiden og udfylde felterne.

Seneste registreringer
Dato Medlem Højde Bjerg
21.07 2018 Finn Langbak 89 Yding Skovhøj
21.07 2018 Karen Sørensen 89 Yding Skovhøj
21.07 2018 Karen Sørensen 26 Slaggård Banke
21.07 2018 Finn Langbak 82 Sukkertoppen
21.07 2018 Finn Langbak 102 Himmelbjerget
20.07 2018 Jørn Lykkegaard 17 Hjortebjerg
20.07 2018 Jørn Lykkegaard 46 Frøbjerg Bavnehøj
20.07 2018 Jørn Lykkegaard 40 Brændholt Bjerg
20.07 2018 Jørn Lykkegaard 54 Vissenbjerg
20.07 2018 Karen Sørensen 82 Sukkertoppen
19.07 2018 Karen Sørensen 18 Them Bavnehøj
17.07 2018 Finn langbak 50 Ejer Bavnehøj
17.07 2018 Pia Wulff 50 Ejer Bavnehøj
16.07 2018 Kenneth Haugedal 58 Toftehøj
16.07 2018 Kenneth Haugedal 17 Hjortebjerg
16.07 2018 Martin Bak 67 Purhøj
15.07 2018 Kenneth Haugedal 46 Frøbjerg Bavnehøj
15.07 2018 Kenneth Haugedal 40 Brændholt Bjerg
15.07 2018 Kenneth Haugedal 54 Vissenbjerg
13.07 2018 Kenneth Haugedal 67 Purhøj
13.07 2018 Kenneth Haugedal 73 Ørnekol
13.07 2018 Kenneth Haugedal 50 Ejer Bavnehøj
13.07 2018 Kenneth Haugedal 89 Yding Skovhøj
13.07 2018 Kenneth Haugedal 82 Sukkertoppen
13.07 2018 Kenneth Haugedal 26 Slaggård Banke
12.07 2018 Jørn Lykkegaard 102 Himmelbjerget
12.07 2018 Morten Guldberg 62 Velling Kalv
12.07 2018 Morten Guldberg 18 Them Bavnehøj
12.07 2018 Kenneth Haugedal 62 Velling Kalv
12.07 2018 Kenneth Haugedal 18 Them Bavnehøj
12.07 2018 Kenneth Haugedal 102 Himmelbjerget
12.07 2018 Kenneth Haugedal 87 Storeknøs
12.07 2018 Kenneth Haugedal 87 Duedal Bjerg
12.07 2018 Kenneth Haugedal 81 Frederik VII Høj
12.07 2018 Kenneth Haugedal 68 Sindbjerg/Stoubjerg
12.07 2018 Kenneth Haugedal 67 Bjørnebjerge
12.07 2018 Morten Guldberg 82 Sukkertoppen
12.07 2018 Morten Guldberg 89 Yding Skovhøj
12.07 2018 Morten Guldberg 26 Slaggård Banke
11.07 2018 Fam. Lindholm Gadeberg 87 Storeknøs
11.07 2018 Morten Guldberg 87 Storeknøs
10.07 2018 Kenneth Haugedal 232 Jyske Ås
10.07 2018 Morten Guldberg 68 Sindbjerg/Stoubjerg
10.07 2018 Karen Sørensen 68 Sindbjerg/Stoubjerg
10.07 2018 Kim Holst 54 Vissenbjerg
10.07 2018 Kim Holst 40 Brændholt Bjerg
10.07 2018 Kim Holst 46 Frøbjerg Bavnehøj
10.07 2018 Kim Holst 17 Hjortebjerg